Jdi na obsah Jdi na menu
 


21.6.1942 - Schválení založení hasičského sboru
28.9.1942 -
Založení sboru dobrovolných hasičů ve Vratíkově
23.1.1943 -
Jmenování členstva
23.1.1943 -
Zakládající členové
  3.4.1943 -
Zřízení samostatného sboru Hrádkov
14.8.1945 -
Žádost o přidělení auta (André Citroën) pro hasičský sbor
  2.9.1945 -
Žádost o přidělení auta (André Citroën) pro hasičský sbor
25.4.1948 -
Přiděleno koupaliště do správy SDH
12.7.1950 - Nová stříkačka + 300m hadic - přiděleno státem
  2.4.1954 - Sbor Vratíkov se sloučil se sborem Hrádkov - schůze konaná společně
          - Zakoupeny vycházkové stejnokroje v Brně u K.H.J. a jeden stál asi 3400 Kč
28.3.1954 - Postavena provizorní dřevěná požární zbrojnice, jelikož stříkačka byla                    dosud umístěna u Sychrů
27.6.1954 - Projednáno předání auta MNV požárnímu sboru
                 - Přidělen 1 žebřík, který dovezl z Boskovic Fiala Metoděj
                 - MNV předalo auto do naší správy, které jsme převzali za účasti
                   okresního zástupce p. Filipa. Projednáno se zástupcem úhrady opravy
                   auta a toto dáno na opravu do autodílny v Boskovicích. Tato dílna, ač se                     zavázala, že do konce r. 1954 auto řádně opraví, tento závazek                                   nedodržela a dokonce některé součásti vyměnila (baterii), což není                              zodpovědné jednání tohoto podniku
Březen 1955 - Započata stavba požární nádržne. Dokončena cca prosinec 1956
25.6.1960 - Započata stavba požární zbrojnice a budovy MNV - (sobota)
    1963     - Auto dodávkové vyřazeno pro technické závady
27.11.1966 - První členská schůze v nové budově MNV
Květen 1967 - Dokončení požární zbrojnice
8.6.1993 - Změna organizační jednotky (registrační list)
16.7.1995 - Předání hasičského vozidla Tatra 805DS

2008 - Výstavba  nové garáže  pro zásahovou  techniku
2009 - Zakoupení  automobilové cisterny , Škoda 706 CAS 25 RTHP z Velkých Opatovic
                                     Od roku 1993 Kronika

Dochované materiály: Pokladní kniha 1945-1987
                                     Deník odporacovaných hodin 20.6.1960 - 25.12.1960
                                     Zápisy o schůzích 30.1.1945 - 12.10.1974
Dále čerpáno z okresního státního archívu. Získat tyto historické informace, ač jich do roku 1993 není mnoho, dalo velké usílí, tak jako i práce hasičů, a proto ať zůstanou navždy zachovány. Sbor dobrovolných hasičů je nedílnou součástí obce, a proto by si jich a jejich práce měli občané vážit, protože nikdy neví, kdy je budou potřebovat.